حاجی نوروز ۸۹/۱۲/۱۴ 10:8

چهارشنبه سوری

ماه اسفند بنظر من همیشه زیباتر و زنده تر از ماه فروردین است  بخاطر اینکه  همه در یک انتظار شیرین به سر می برند و انتظاری که میدانند آمدنش حتمی است ، یعنی بهار می آید . مثل بعضی از حوادث زندگی که  منتظرشان هستید و شیرینی اش آنجاست که میدانید حتما به وقوع می پیوندد . در این روزها حال وهوای شهر ، بازار، آدمها خیلی فرق می کند . در این میان  من از همه بیشتر حاجی نوروز را دوست دارم و امسال فکر می کنم کمی زودتر از سالهای قبل فعالیت خوب خودشان را شروع کردند ، درست هفته قبل  بود که در یک کوچه فرعی دوتا پسر تقریبا 16 ساله  را دیدم که لباس حاجی نوروز را پوشیده بودند و جلوی ماشین ها می رفتند . از دیدنشان خیلی خوشحال شدم و از طرفی دلم خیلی می گیرد وقتی این این آدمهای با ارزش را می بینم که حاضرند بخاطر سفیدی  روی خانواده  روی  خودشان را سیاه کنند  و از طرفی کارشان خیلی  ارزشی است چون هم باعث می شوند مردم شاد شوند و پیام بهار را می آورندو هم اینکه موجب می شوند آداب و رسوم ما زنده بماند . منهم وقتی می بینمشان خیلی تشویق شان می کنم و امیدوارم شما هم قدر این جوانان با ارزش را بدانید و تشویق شان کنید که بجای رفتن جلوی بانکها و کوچه و خیابان و استفاده از زحمات مردم و کارهای غیر اخلاقی ، از دست رنج خود استفاده میکنند و کاری با ارزش انجام میدهند.

 یک جوان هم چند روز پیش روی پل عابر پیاده دیدم که موسیقی می نواخت  ، به ایشان گفتم خیلی کارتان با ارزش است .

به نظرم به جای تنبیه آدمهای بد  ، باید آدمهای خوب را تشویق کرد چون همیشه آدمها به طرف انرژی و توجه می روند ولو منفی ، شماهم  این جوانان با ارزش را تشویق کنید.  پیشنهادی هم برای آموزش و پرورش  دارم برای اینکه جوانان شاد باشند :  یک هفته مانده به نوروز را به نام استقبال از بهار نامگذاری کنید و هر مدرسه ای بچه ها را گروه بندی کند و از آنها بخواهد هر کس به طریقی آداب و رسوم نوروز را  به اجرا در آورد و برای عموم به معرض بازدید وفروش بگذارد . مثلا یک گروه حاجی نورز شوند عده ای سبزه بکارند و عده ای سمنو بپزند عده ای ماهی بفروشند  و عموم هم دیدن کنندو از این بچه ها خرید کنند و سود حاصل از این کار را به مدرسه کمک کنند مثلا چند تا کلاس را رنگ کنند و یا تعمیراتی یا کاری ... اینطوری هم جوانان تخلیه می شوند هم شاد می شوند  هم کار گروهی را یاد می گیرند هم  با آداب و رسوم آشنا می شوند و هم  نیکوکاری را می آموزند هم با با بازار کار آشنا می شوند و چه بسا  بعضی هم در آینده کار آفرین شوند وهم ............ لطفا یک کاری کنید این جوانها شاد باشند.

نوشته شده توسط نرگس   | لینک ثابت |