معمولا برنامه های راز بقا و مستندها برنامه های جذاب و زیبایی هستند ، چندی پیش برنامه مستندی از تلویزیون دیدم مبنی بر انتخاب جفت درپرندگان در جنگلهای آمازون ، خوب می دانید که دراصل نظام طبیعت  این جنس نر است که می بایست دل جنس ماده را بدست آورد و به همین خاطر هم در اغلب موجودات جنس نر از زیبایی بیشتری برخودار است .

نشان میداد که در بخشی ازجنگل های آمازون  یک دسته از این پرندگان  نر می رفتند روی شاخه یک درخت  با فاصله  معین می نشستند و شروع می کردند به خواندن آواز و پرنده ماده از صدای هر کدام که خوشش می آمد در کنار او قرار می گرفت و او را انتخاب می کرد.

یک دسته دیگر از پرندگان  شروع می کردند روی زمین به ساختن لانه و سعی می کردند  از زیباترین رنگها در ساخت لانه  استفاده کنند در این دسته هم پرنده ماده از هر کدام از لانه  ها که خوشش می آمد در جلوی لانه می نشست به علامت اینکه اورا انتخاب کرده .دسته سوم که خیلی برایم جالب بود پرندگانی بودند که یک  پرنده ماده  را انتخاب می کردند و بعد روز وساعتی مشخص می شد و در حضور پرنده ماده با یکدیگر تقریبا کشتی می گرفتند و به هم زور بازو نشان می دادند و کسی که موفق به شکست دیگری می شد پرنده ماده او  را بر می گزید اما نکته جالب اینجا بود که آن پرندهای  که شکست  می خورد هیچ پرنده ماده  دیگری حاضر به انتخاب آن پرنده نر نمی شد و تا آخر عمرش محکوم به تنها ماندن می شد.

خوب نتیجه اینکه:

۱- می بینیم که ازدواج و عشق های موفق در شرایطی است که مرد در تلاش در بدست آوردن دل زن می باشد، در داستانهای کهن هم به آن اشاره شده مثل کوهکن شدن فرهاد برای دل شیرین و اینکه توقع ندارد شیرین با گونی سنگ ریزه ها را آن پایین جمع کند یا لیلی ومجنون و..... در ازدواج های موفق هم این اصل آفرینش رعایت می شود و وقتی که مرد در تلاش برای بدست آوردن دل زنش است زندگی خوبی خواهندداشت یعنی درست روی خط آفریشن حرکت می کنند. دادن حق طلاق در قرآن به مرد نیز من فکر می کنم اشاره به همین مطلب است که به مرد می گوید  دل زن به دست آوردنی است ودر واقع اگر مردی زنی را نخواهد بهتر است جداباشندچون تلاش زن بی فایده خواهد بود.

۲-  برخی  از دختر خانمها  می دانند فردی که ا نتخاب می کنند کار ندارد یاسیگاری است یا حتی اعتیاد دارد یا ایمان واخلاق ندارد  یا  خیلی از رذایل اخلاقی را داراست و این فرد در آینده می خواهد پدر فرزندی شود ، ونسلی را تشکیل دهد  اما او را به همسری بر می گزینند و بعد متوجه می شوند که اشتباه کردند و قدر وارزش عمرشان را نمی دانند.

توصیه من به  این دختر خانمهای گل این است که قبل از تصمیم نهایی یک نشستی با این پرنده های جنگل آمازون داشته باشند. حتما از آنها خواهندشنید عاشق اما عاقل

نوشته شده توسط نرگس   | لینک ثابت |